Det er fire ulike søknadsskjema

 

1. Standard søknadsskjema

Støtte til ulike prosjekter. Før du fyller ut søknaden anbefaler vi deg å lese Ofte stilte spørsmål.

2. Koronafondet

Kompensasjon for tapte inntekter ifm. koronasituasjonen. Her kan du lese mer om Koronafondet.

3. Draktstøtte

Støtte til drakter til lag og foreninger. Her kan du lese mer om Draktstøtte.

4. Hele laget

Støtte til barn fra lavinntektsfamilier for å sikre aktivitet. Her kan du lese mer om støtteordningen Hele laget.

 

Utfylling av søknadsskjema 

Du velger type søknadsskjema etter at du har lagt inn informasjon om organisasjonen og dine kontaktopplysninger. 

Det er skjemaet som skal brukes til selve søknaden. Alle felt i søknadsskjemaet må fylles ut. Søknaden skal således ikke legges ved som vedlegg. 

Søknaden kan lagres som "kladd" etter at den er opprettet. Lagringen skjer automatisk mens du jobber med søknaden. Har du påbegynt en søknad før, finner du din tidligere registrerte kladd her. 

Vi ber om at du legger ved godkjent regnskap for siste år for din organisasjon. Søker du midler fra koronafondet må du også legge ved budsjett.

Etter at du har valgt "send inn søknad" kan den ikke lenger redigeres. Har du likevel behov for endringer, kan du ta kontakt med Stiftelsen på post@sbsh.no eller ring Michael eller Kristin. Her finner du vår kontaktinformasjon 

Ved større gavesøknader oppfordrer vi gavesøkere til å ta kontakt for et eventuelt møte før søknad sendes inn. 

 

Søknadsbehandling

Under søknadsbehandlingen vil vi kunne be om ytterligere dokumentasjon, eventuelt et møte.

NB: Uferdige søknader som ligger som kladd, blir slettet etter at søknadsfristen har gått ut.

Søknader sendt innen fristen 1. april vil få svar i slutten av mai. Søknader sendt innen fristen 1. oktober vil få svar i slutten av november. Søknader til kronafondet behandles fortløpende og svar kan forventes innen to måneder etter innsendt søknad.

Personvernerklæringen finner du her.

Om organisasjonenKontaktperson

Velg skjema