Det er tre ulike søknadsskjema

1. Et forenklet søknadsskjema for gavesøknader inntil 20.000 kroner.

Søknadsfrist er 1. oktober og 1. april

2. Et standard søknadsskjema for gavesøknader over 20.000 kroner.

Søknadsfrist er 1. oktober og 1. april 

3. Et eget søknadsskjema for støtte fra Stiftelsens koronafond. 

Søknader behandles løpende og svar kan forventes innen en måned

 

Informasjon om de ulike søknadsordningene

Før du fyller ut skjema 1 eller 2 anbefaler vi deg å lese: Ofte stilte spørsmål. Her får du informasjon om søknadskriterier, hva vi vektlegger i våre tildelinger og hvordan søknadsprosessen forløper.

"Hele laget" er en søknadsordning hvor lag og foreninger kan søke om støtte inntil 35 000 kroner for å sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi skal kunne være med på aktiviteter. Bruk skjema 1 eller 2. Her kan du lese mer om støtteordningen Hele laget.

Ønsker ditt lag eller forening å søke om kompensasjon for bortfall av inntekter i forbindelse med koronakrisen, er det et eget søknadsskjema for dette. Her kan du lese mer om Koronafondet.

 

Utfylling av søknadsskjema 

Du velger type søknadsskjema etter at du har lagt inn informasjon om organisasjonen og dine kontaktopplysninger. 

Det er skjemaet som skal brukes til selve søknaden. Alle felt i søknadsskjemaet må fylles ut. Søknaden skal således ikke legges ved som vedlegg. 

Søknaden kan lagres som "kladd" etter at den er opprettet. Lagringen skjer automatisk mens du jobber med søknaden. Har du påbegynt en søknad før, finner du din tidligere registrerte kladd her. 

Vi ber om at du legger ved godkjent regnskap for siste år for din organisasjon. Søker du midler fra koronafondet må du også legge ved budsjett for 2020.

Etter at du har valgt "send inn søknad" kan den ikke lenger redigeres. Har du likevel behov for endringer, kan du ta kontakt med Stiftelsen på post@sbsh.no eller ring Michael eller Kristin. Her finner du vår kontaktinformasjon 

Ved større gavesøknader oppfordrer vi gavesøkere til å ta kontakt for et eventuelt møte før søknad sendes inn.

 

Søknadsbehandling

Under søknadsbehandlingen vil vi kunne be om ytterligere dokumentasjon.

NB: Uferdige søknader som ligger som kladd, blir slettet etter at søknadsfristen har gått ut.

Søknader sendt innen fristen 1. oktober vil få svar i slutten av november. Søknader sendt innen fristen 1. april vil få svar i slutten av mai. Søknader til kronafondet behandles fortløpende og svar kan forventes en måned etter innsendt søknad.

Personvernerklæringen finner du her.

Om organisasjonenKontaktperson

Om prosjektet