Det er tre ulike søknadsskjema:

1. Et forenklet søknadsskjema for gavesøknader inntil 20.000 kroner. Søknadsfrist 1. oktober. 

2. Et standard søknadsskjema for gavesøknader over 20.000 kroner. Søknadsfrist 1. oktober. 

3. Et eget søknadsskjema for støtte fra Stifelsens koronafond. Søknader sendt før 1. august blir behandlet i august. Senere søknader blir behandlet i løpet av en måned.  

Du kan lese mer om koronafondet her.  

Før du fyller ut skjema 1 eller 2 anbefaler vi deg å lese: Ofte stilte spørsmål

Du velger type søknadsskjema etter at du har lagt inn informasjon om organisasjonen og kontaktopplysninger. Det er skjemaet som skal brukes til selve søknaden. Alle felt i søknadsskjemaet må fylles ut. Søknaden skal således ikke legges ved som vedlegg. 

Søknaden kan lagres som "kladd" etter at den er opprettet. Lagringen skjer automatisk mens du jobber med søknaden. Etter at du har valgt "send inn søknad" kan den ikke lenger redigeres. Har du likevel behov for endringer, kan du ta kontakt med Stiftelsen på post@sbsh.no.  

Vi ber om at du legger ved godkjent regnskap for siste år for din organisasjon. Søker du midler fra koronafondet må du også legge ved budsjett for 2020.

Under søknadsbehandlingen vil vi kunne be om ytterligere dokumentasjon. 

Har du søkt eller påbegynt en søknad før, eller ønsker du å sende inn en rapport?
Finn din tidligere registrerte søknad her ...

NB: Uferdige søknader som ligger som kladd, blir slettet etter at søknadsfristen har gått ut.

Ordinær søknad sendt innen fristen 1. oktober 2020, vil få svar på søknaden i slutten av november 2020. 

De som søker midler fra koronafondet i juni og juli vil få svar i løpet av august 2020. 

Personvernerklæringen finner du her.

Om organisasjonenKontaktperson

Om prosjektet